Produkter Tjenester Meny

Snikker

Med vår egen snikker på laget gjør det gjennomføring av rehabilitering av blant annet bad blir mer koordinert. Vi tar også på oss annet snikkerarbeid.